Duurzaam Woudenberg

De Stichting Duurzaam Woudenberg zet zich sinds 2012 in om de burgers in Woudenberg bewust te maken op het gebied van duurzaamheid. Een aantal zaken die de stichting georganiseerd heeft zijn: Doe zo bus bij scholen, 2 keer politiek debat, warme truiendagen, energiecoaches aangetreden, voorlichting & gezamenlijke aanschaf zonnepanelen, energiemarkt in Cultuurhuis, kraam op Haantjesdag, overleg met Vallei Wonen en gemeente, Repair Café, artikelen in Woudenberger, tips voor burgers op website.

Op zoek naar grondstoffen ambassadeurs

Jaarlijks produceert iedere Woudenberger ca. 100 kg afval. Dit verdwijnt in één van de vier kliko’s. De afvalscheiding PMD , GFT, papier en restafval verloopt goed, maar kan altijd beter. Er is nog best wat winst te behalen om afval gedeeltelijk weer als grondstof te kunnen gebruiken. Dat is goed voor het milieu en goed voor jouw portemonnee!

Er is een voor jouw als betrokken burger een interessante uitdaging: wordt grondstoffen ambassadeur! Na de zomervakantie van 2021 geef je samen met andere ambassadeurs voorlichting aan buurtgenoten over afval, afval scheiding en grondstoffenwinning. Lees hier meer en geef je op!

Energiecafé 24 juni

Gratis online-energiecafé
Elektriciteit is niet weg te denken in onze huidige manier van leven, geen enkel huishouden kan nog zonder stopcontacten. 24 juni was het energiecafé.
Deze keer kwam Zon op Woudenberg in het zonnetje te staan. Zon op Woudenberg is een initiatief van een stel enthousiaste Woudenbergers die gaan proberen om voor en met Woudenbergers de elektriciteitsvoorziening veilig te stellen. Zo kunnen Woudenbergers ook in de toekomst verzekerd zijn van een voordelige leverantie van stroom. Omdat de gemeente op niet al te lange termijn moet komen met een warmtevisie en er later vanuit de Regionale Energie Strategie er voor de gemeente een opdracht ligt t.a.v. de opwekking van elektriciteit heeft de gemeente positief gereageerd op de uitnodiging bij dit energiecafé aanwezig te zijn.

Dit is de registratie van het energiecafé:

Energie besparen

Denkt u na over een warmtepomp? Henk Wierda vertelt van zijn warmtepomp in het onderstaande filmpje. Het komende Energiecafé gaat over technische installaties in huis.

In het onderstaande filmpje hoort u meerdere energiebesparingstips van onze Energie in WAUW!denberg bijeenkomst:

Kijk hier voor meer besparingstips! En kom de derde vrijdag van de maand naar het online Energiecafé. Stuur een mail naar info@energie-in-woudenberg.nl of bel 06 – 43 109 182.

Wij zoeken energiecoaches! Wilt u zich inzetten voor energiebesparing in Woudenberg? En andere Woudenbergers helpen aan een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder uitstoot van CO2? Lees dan hier verder.

Afval scheiden

Afval scheiden is helemaal niet moeilijk. In het onderstaande filmpje een praktische tip.

In onze artikelen leest u meer over actuele thema’s en relevante onderwerpen. Ook vindt u op deze website het nieuws in Woudenberg over dit onderwerp.

Duurzaamheid is een breed begrip, maar komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld, mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. In een rapport, geschreven door een commissie van de V.N. onder leiding van Mevrouw Gro Bruntland, de Noorse premier in de 80er jaren, is de volgende definitie geformuleerd: “Duurzaamheid is die ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie maar ook in die van de volgende generaties”.

Wil jij ook klimaatambassadeur worden?

Een basistraining krijgen om klimaatambassadeur te worden? En informatie en hulp ontvangen voor acties?

Op de website van lees je er meer over.

Lees de flyer hier. Of neem contact op met Suzy Bollen van Stichting Duurzaam Woudenberg om dit samen op te pakken.

Het belang en visie van SDW

SDW is er in het belang van de inwoners en de gemeente Woudenberg, om duurzaam gedrag te stimuleren, om duurzame projecten aan te jagen, om kennis te delen, beslissers te beïnvloeden en om een platform en verbinder te zijn.

SDW is een serieuze gesprekspartner van de gemeente en wordt gevraagd om haar input. Ze bereikt 50% van de Woudenbergers door middel van het inzetten van energiecoaches en een kwart neemt minimaal één voorgestelde maatregel. Ze is de verbinder op het gebied van duurzaamheid in Woudenberg.

Voor 2019 is dit vertaald in een aantal concrete doelen en projecten. Informatie hierover is te vinden via deze link.

Op deze website leest u wat de stichting doet, wat u kunt doen op het gebied van duurzaamheid en wat er lokaal en regionaal georganiseerd wordt op het gebied van duurzaamheid.

Wilt u in contact komen met de stichting, kijk dan op de contactpagina.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.