Duurzaam Woudenberg

Sinds 13 september 2012 kijkt de Stichting Duurzaam Woudenberg naar wat de gewone, maar betrokken burger kan doen en/of wil laten om de manier waarop hij/zij het milieu belast, te verminderen. Ons hele leefpatroon is gericht op veel consumeren. Zoveel, dat we daardoor de aarde overbelasten, met de klimaatverandering tot gevolg.
De doelstelling van de stichting is het vergroten van de bewustwording ten aanzien van duurzaamheid ten gevolge van ons dagelijks doen en laten.

In onze artikelen leest u meer over actuele thema’s en relevante onderwerpen. Ook vindt u op deze website het nieuws in Woudenberg over dit onderwerp.

Duurzaamheid is een breed begrip, maar komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld, mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. In een rapport, geschreven door een commissie van de V.N. onder leiding van Mevrouw Gro Bruntland, de Noorse premier in de 80er jaren, is de volgende definitie geformuleerd: “Duurzaamheid is die ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie maar ook in die van de volgende generaties”.

Op deze website leest u wat de stichting doet, wat u kunt doen op het gebied van duurzaamheid en wat er lokaal en regionaal georganiseerd wordt op het gebied van duurzaamheid.

Wilt u in contact komen met de stichting, kijk dan op de contactpagina.