Repair Café weer succesvol

Ook 20 oktober was er weer een geslaagd Repair Café in het Cultuurhuis in Woudenberg!

Heeft u apparatuur die kapot is, maar verder nog goed? Breng het langs en onze reparateurs kijken er naar!

Elke derde vrijdag van de maand, tussen 14u en 16u in het Cultuurhuis in Woudenberg.

Repair Café special: Fietsverlichting i.h.k.v. WAUW!denberg

Controle fietsverlichting: zaterdag 14 oktober 10.00-12.30

Zaterdag 14 oktober organiseert Duurzaam Woudenberg een speciale editie van het Repair Café: fietsverlichting checken!

Bij de ingang van het Cultuurhuis, gratis verlichtingscontrole van je fiets. Kleine reparaties van de verlichting zijn ook gratis*.

Op deze zaterdag kan iedereen die dat wil zijn/haar fiets laten controleren op een goede verlichting. Kleine problemen worden ter plekke verholpen. Voor grotere problemen wordt u doorverwezen naar de fietsenmaker. Nu de donkere dagen er aan komen is het belangrijk dat uw fietsverlichting goed in orde is. In samenwerking met politie en de ANWB.

*) Soms wordt een kleine vergoeding voor eventueel gebruikt materiaal gevraagd.

 

Repair Café wederom groot succes

Ook 21 juli was het Repair Café wederom een groot succes.

Dit keer was er een wel heel speciale gast: Henk Westbroek en de crew van RTV Utrecht was ter plaatse. Henk bood zelf een koffiezetapparaat aan ter reparatie. Helaas was reparatie niet meer mogelijk, maar het vakmanschap van de vrijwillige reparateurs bleek des te meer door hetgeen wel gerepareerd kon worden.

Henk Westbroek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De TV-opnames zijn goed verlopen en de uitzending is gepland voor 24 oktober 2017.

21 juli – Repair Café: opname RTV Utrecht met Henk Westbroek

Vrijdag 21 juli is er weer een Repair Café in het Cultuurhuis in Woudenberg. Zoals elke derde vrijdag van de maand verwelkomen we u graag tussen 14.00 en 16.00 uur.

 

Dit is een heel bijzondere editie, want RTV Utrecht komt opnames maken van ons Repair Café en daarom zal ook Henk Westbroek aanwezig zijn.

Foto door: Gerwout Lamberink

U bent van harte welkom voor een kopje koffie/thee een glaasje fris en kleine reparaties aan apparaten, houten voorwerpen, kleding, speelgoed et cetera.

Locatie:
Dorpsstraat 40, Woudenberg
Cultuurhuis Woudenberg

Woudenberg regiokoploper zonnestroom

Dit artikel is geplaatst in De Woudenberger van 6 juni.

 

Inwoners van Woudenberg zijn goed bezig als het gaat om het opwekken van zonnestroom: van Woudenberg, de omliggende gemeentes en Soest, Veenendaal en Amersfoort wekt Woudenberg per inwoner de meeste zonnestroom op. Van alle 390 gemeentes staat Woudenberg op de 149ste plaats. Dit valt op te maken uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat.

De Klimaatmonitor, voor iedereen te raadplegen via klimaatmonitor.databank.nl, maakt inzichtelijk hoe het gesteld is met het energieverbruik, de CO2 uitstoot en de opwekking van hernieuwbare energie. Dit is inzichtelijk op zowel gemeentelijk, regionaal als provinciaal niveau. Terwijl er in Nederland gemiddeld 239 MJ zonnestroom per inwoner wordt opgewekt, is dat in Woudenberg 335 MJ. Dat het hier vooral inwoners betreft, kan worden afgeleid uit het feit dat er relatief veel adressen zijn met zonnepanelen (394), terwijl Renswoude met slechts 69 adressen bijna net zo veel opwekt (320 MJ). Scherpenzeel blijft helaas nog een beetje achter met 214 MJ.

Wethouder uit Woudenberg Gijs de Kruif, die duurzaamheid in de portefeuille heeft, reageert verheugd. “In de laatste jaren is er op verschillende momenten aandacht geweest voor zonnepanelen. Het is goed om te zien dat deze inspanningen zijn vruchten afwerpen. Toen wij in 2014 begonnen met de Expeditie Duurzaamheid, hebben we gezegd dat onze inwoners een belangrijke schakel zijn in het bereiken van onze doelen. Wij zijn blij dat er inwoners zijn die dit nu oppakken. Daarom faciliteren we graag een project als Postcodestroom.”

Postcodestroom is recent gestart in Woudenberg. Maarten Pannekoek legt uit: “Het project biedt Woudenbergers de mogelijkheid om te investeren in zonnepanelen op het dak van iemand anders. Dit is met name interessant voor mensen die iets willen met duurzaamheid, maar dat niet op hun eigen dak kunnen of mogen. De afgelopen periode hebben zich al veel enthousiaste inwoners van Woudenberg en haar randgemeenten aangemeld.”

Koploper in Nederland, als het gaat om zonnestroom per inwoner, is Ameland. Maar liefst 4903 MJ per inwoner wordt hier opgewekt. Alhoewel het inwonertal van Ameland natuurlijk laag is (ruim 3.600), is dit vooral toe te schrijven aan een zonnepark van maar liefst 10 ha groot. Iets voor Woudenberg? Duurzaam ondernemer en inwoner van Woudenberg Jan Willem Zwang reageert: “Vooropgesteld: Woudenberg is al heel goed bezig! Het afgelopen jaar zijn er zonnepanelen geplaatst op zowel de Camp, als op de kantine van de tennisvereniging, als op het dak van de kantine van de voetbalvereniging. Daarnaast gaat de gemeente alle openbare verlichting vervangen door LED, worden binnenkort de eerste slimme en snelle laadpalen in de openbare ruimte geplaatst èn hebben we sinds dit jaar nog meer gescheiden afvalinzameling. Wat ook opvalt, is dat er al heel veel zonnepanelen op daken van woningen liggen in Woudenberg. Ik weet niet helemaal zeker of dit alleen te danken aan de informatieavond die Stichting Duurzaam Woudenberg in 2012 heeft georganiseerd, maar feit is wel dat in 2011 slechts 0,6% van de huisaansluitingen in Woudenberg zonnepanelen had en dat in 2016 al 7,2% van de huisaansluitingen in Woudenberg zonnepanelen heeft. Dit is twaalf keer zoveel in vijf jaar tijd! Woudenberg is dus echt al heel goed bezig. Ons eerste postcoderoosproject gaat hier nog een steen aan bijdragen.”

Postcoderoos informatieavond gemist?

Heeft u de postcoderoos informatieavond gemist?

Jammer!

Maar u heeft de mogelijkheid om:

  • Dinsdag 28 maart, van 17.00 uur tot 21.00
  • Woensdag 29 maart, van 17.00 uur tot 21.00

naar het Cultuurhuis in Woudenberg te komen, Dorpsstraat 40, en daar in een persoonlijk gesprek meer te horen! We zien u graag verschijnen.

De getoonde presentatie kunt u hier downloaden.

Postcoderoos-project: 22 maart informatieavond

Bent u wel geïnteresseerd in zonnepanelen maar ziet u op tegen het gedoe van plaatsing op uw eigen dak? Met dit project kunt u zorgeloos investeren in collectieve zonnepanelen in Woudenberg.

 

22 maart in Partycentrum Schimmel hoort u er alles over!

  • Het dak en alle praktische zaken worden professioneel geregeld.
  • Plaatsing en onderhoud van de zonnepanelen hoeft u zich niet druk over te maken.
  • Gemiddeld 5% rendement bij een projectdeelname van 15 jaar.
  • Kosteloos opzegbaar*
    * Terugbetaling van uw investering vindt vervolgens plaats tegen een waardering rekening houdend met een 15 jarige lineaire afschrijving.

 

Inloop om 19:30 uur, start om 20:00.
Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243.

 

Aanmelden via: info@duurzaamwoudenberg.nl

 

Repaircafé in Cultuurhuis Woudenberg

Elke derde vrijdag van de maand staat het reparatieteam van Repaircafé Woudenberg tussen 14.00 en 16.00 uur klaar in het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 in Woudenberg.

U bent van harte welkom voor een kopje koffie/thee een glaasje fris en kleine reparaties aan apparaten, houten voorwerpen, kleding, speelgoed et cetera.

Reparaties zijn gratis, er staat een pot voor een eventuele vrijwillige bijdrage.

Voor de gebruikte materialen wordt een vergoeding gevraagd.

Ook dorpsgenoten die niets te repareren hebben zijn welkom voor een kopje koffie of thee en een praatje.

Als u zich wilt opgeven om mee te rouleren in het reparatieteam of wanneer u vragen heeft, kunt u zich melden op info@duurzaamwoudenberg.nl.

Locatie:
Dorpsstraat 40, Woudenberg
Cultuurhuis Woudenberg

 

Postcoderoos

Postcoderoos

Het eerste jaar van de postcoderoos, als onderdeel van het Energieakkoord, is zeer onrustig verlopen en het aantal goedgekeurde projecten is miniem. We hebben heel veel signalen ontvangen van initiatiefnemers die verbeteringen voorstellen op de originele opzet. De regeling is opgezet om coöperaties van burgers ruimte te bieden voor eigen energieopwekking, buiten hun eigen woning. In de afgelopen tijd zijn er een aantal reparaties verricht die bedoeld zijn om het systeem beter te laten functioneren. Zo is de 2de aansluitingsplicht vervallen en worden ook zakelijke kleinverbruikers toegelaten tot de coöperaties. Recent bleek er onduidelijkheid over de btw aspecten. De Duurzame Energie Koepel is, samen met anderen, van mening dat btw op de inleg van kapitaal voor deelname in een coöperatie absoluut geen optie is. Een aandeelhouder hoeft ook geen btw te betalen op aandelen kapitaal. De onduidelijkheid hierover moet snel worden opgelost. Daar wordt intensief met het Rijk over gesproken en het lijkt erop dat onze visie wordt gedeeld. De btw wetgeving moet net zo worden toegepast als voor iedere coöperatie, CV of BV. Ook de investeringszekerheid van 15 jaar in plaats van 10 jaar blijft een punt dat de Duurzame Energie Koepel onder de aandacht blijft brengen om de business base solide te maken.

Alle ondertekenaars van het Energieakkoord hebben herhaaldelijk gesteld dat ze willen dat deze regeling gaat werken. De Duurzame Energie Koepel uiteraard ook en vindt het tijd worden voor een objectieve maatlat. We hebben aan de Borgingscommissie van het Energieakkoord voorgesteld als maatlat aan te houden: op 31 maart 2015 moeten er 50 door de belastingdienst goedgekeurde PC-roos coöperaties zijn (gelet op de ontwikkeltijd voor een PC-plan). Mocht dat aantal niet worden gehaald, dan zal het Energieakkoord op dat punt drastisch moeten worden herzien.
Bron: Duurzame EnergieKoepel: http://www.dekoepel.org/

Denkt u al in lumen?

Krantenartikel van de Woudenberger over ledverlichting. Datum 28 november 2014.