Biodiversiteit

Biodiversiteit is essentieel voor een gezonde leefomgeving en voor ons voedsel. Die “soortenrijkdom” van planten en dieren gaat ook in Nederland sterk achteruit. Met name sterven grote hoeveelheden insecten in de lucht (75% in 25 jaar) en in de bodem af. Ook het aantal weidevogels en vlinders gaat achteruit en de bodem wordt steeds onvruchtbaarder. De voornaamste oorzaken hiervan zijn vermindering van leefgebieden (verdwijnen van o.a. akerranden, groen- en watergebieden) o.a. door intensieve landbouw en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Met name bijen zijn essentieel voor de bestuiving van zo’n 75% van onze groenten en fruit en daarmee ook voor de mens. Bodeminsecten en bodemleven zijn essentieel voor een vruchtbare bodem. Onze vraag naar voedsel is medebepalend voor de uitputting van deze bodem. Aandacht voor biodiversiteit kan dan ook niet anders dan in samenhang met deze omgeving en wordt toenemend urgent. Stichting Duurzaam Woudenberg wil dit oppakken door duurzaam gedrag van betrokken partijen en inwoners te stimuleren en een verbinder te zijn op dit onderwerp.

Reacties zijn gesloten.