Zonnepanelen

Ideale oplossing: wel panelen, geen dak vol

Dit artikel is ook geplaatst in de Woudenberger van 6 juni.

 

Het postcodestroom project in Woudenberg loopt gestaag. Ondertussen zijn er ruim 220 certificaten verkocht aan mensen die wel zonnestroom willen, maar zelf geen dak hebben om deze op neer te leggen. Twee van deze mensen zijn Jo Beunders uit Scherpenzeel en Gerald ten Wolde uit Woudenberg. Duurzaam Woudenberg interviewde hen.

 

“Duurzaamheid is duidelijk een onderwerp dat leeft,” vinden beide heren. “We horen er steeds vaker over als we onze vrienden spreken en je ziet ook steeds meer zonnepanelen op daken. Ook in kranten, tijdschriften en het beleid van de gemeente komt het steeds meer naar voren. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om er zelf wat mee te doen, daarom is het postcodestroomproject zo’n mooie gelegenheid.” Natuurlijk wordt er op andere vlakken ook bijgedragen. “Wij proberen zo veel mogelijk dingen te hergebruiken en zuinig om te gaan met energie in huis. Door het isoleren van het dak en de muren hebben wij in ons huidige huis aan de Stationsweg een flinke slag gemaakt.”, aldus Jo, “Alleen lampen aan waar ze nodig zijn en dan zuinige lampen. Zo beperkt mogelijk gebruik maken van plastic. Dat zijn gewoon van die praktische dingen die je zelf kunt doen thuis.” “En vergeet ook niet de verwarming een graadje lager te zetten. Het hoeft allemaal niet vreselijk gecompliceerd te zijn”, vult Gerald aan.

 

De eerste interesse voor dit onderwerp kwam bij Jo voort uit zijn liefde voor de natuur. Die zou graag zo veel mogelijk willen behouden voor de toekomst. Via de olie- en steenkoolindustrie zijn wij volgens hem te veel afhankelijk van andere partijen en landen. Door zelf energie op te wekken worden we meer zelfvoorzienend en putten we de aarde minder uit. Gerald: “Na het zien van de film van Al Gore “An Inconvienent Truth” dacht ik: dit kun je toch niet zo maar laten gaan! We moeten iets doen.”

 

“Waarom zou je zelf zonnepanelen op je dak zetten als dat in de buurt op een dak van een bedrijf ook kan?”, die vraag stelde Jo zichzelf. Hij vindt de mogelijkheid om mee te doen aan postcodestroom dan ook ideaal. Als hij eerlijk is, vindt hij zonnepanelen op een heel aantal daken niet mooi om te zien. Op zo’n plat dak bij een bedrijf is het juist wel een goede oplossing. Voor Gerald geldt dat hij meedoet omdat hij gelooft in het effect van zonnepanelen. Een beter milieu en een duurzame wereld. Maar zijn dak leent zich er niet voor. Nu hoeft hij nergens naar om te kijken; helemaal geen gedoe en toch straks zijn eigen stroomgebruik opgewekt.

 

“Als je diep in mijn hart kijkt, vind ik dat iedereen aan de zonnepanelen moet.”, zegt Gerald, “Als we echt iets aan de klimaatsverandering willen doen dan kun je niet aan de kant blijven toekijken. En als je het dan niet op je eigen dak wilt dan biedt de overheid met deze subsidieregeling een oplossing.” “Daarbij is er gewoon financiële winst te halen, ook iets dat we niet over het hoofd moeten zien.”, aldus Jo.

 

Meer informatie over het postcodestroom project is te vinden via: postcodestroom.nl/project/woudenberg/

 

 

 

 

Inmiddels meer dan 500 zonnepanelen in Woudenberg

Op 14 november 2012 heeft de Stichting Duurzaam Woudenberg een informatie avond gehouden in het sport & cultuur centrum De Camp over de mogelijkheid van een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.

Op deze avond waren ruim 200 belangstellenden aanwezig waarvan er circa 110 via de mail of het inschrijfformulier hebben aangegeven meer informatie te willen ontvangen.

De Stichting Duurzaam Woudenberg heeft daarna overlegd met de 2 plaatselijke installateurs, de firma Hofland Installaties en de firma NewSolar B.V.

Volgens de Stichting heeft dit overleg geresulteerd in een aantrekkelijke aanbieding voor de inkoop van zonnepanelen met goede garantievoorwaarden en een systeem van hoge kwaliteit.

Een groot aantal belangstellenden is dan ook daadwerkelijk overgegaan tot de aanschaf van zonnepanelen. De plaatsing hiervan is gedeeltelijk gerealiseerd en is voor een deel nog in uitvoering.

Op Haantjesdag, 8 juni 2013 is bekend gemaakt dat er via de Stichting

Haantjesdag 2013

Duurzaam Woudenberg tot nu toe in Woudenberg 495 zonnepanelen zijn geplaatst. Inmiddels zijn dit er al meer dan 500.

Uitgaande van 245 Wp en een rendement van 85 % zou dat circa 103.000 kWh per jaar opleveren.

Als verder wordt uitgegaan van een gemiddeld gebruik per huishouden van 3500 kWh per jaar dan betekent dit een opbrengst voor circa 30 huishoudens.

Zonnepanelen Laagerfseweg 10a

De keuze voor een actie voor de gezamenlijke inkoop en plaatsing van zonnepanelen in het voorjaar van 2013 was gunstig omdat de prijzen voor de zonnepanelen relatief laag waren, er tot 1 maart 2014 een laag BTW tarief op arbeid van toepassing is en door de overheid subsidie beschikbaar was gesteld.

Indien er nog belangstellenden zijn die willen overgaan tot de aanschaf van zonnepanelen dan is het zinvol om snel te reageren omdat er:

  • een prijsstijging van de zonnepanelen te verwachten is in verband met de door de EU opgelegde importheffing voor zonnepanelen (tot nu toe 11,8% per 6 juni 2013).
  • de subsidiepot van 30 miljoen euro leeg raakt. Met circa één miljoen euro per week.

 

Gezamenlijke inkoop zonnepanelen

Woudenberg gaat voor zonnepanelen

De Stichting Duurzaam Woudenberg heeft 14 november een informatieavond gehouden over het belang van zonnepanelen (duurzaam); het belang van gezamenlijke inkoop (goedkoop) en het belang om het nù te gaan doen (de prijs is nog nooit zo gunstig geweest).

Met 200 belangstellenden was het een zeer geslaagde avond. Ruim 80 mensen hebben zich opgegeven om op de hoogte gehouden te worden met informatie over de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.

21 maart 2013 werden de eerste zonnepanelen officieel geplaatst bij Van Oosterom BV. Lees hier meer.

Wilt u zich alsnog aansluiten en ook informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@duurzaamwoudenberg.nl met uw naam en uw adres.

Heeft u zich wel opgegeven 14 november, maar nog geen informatie gehad? Dan is het ons niet gelukt uw gegevens goed over te nemen. U doet ons een plezier als u deze zou willen sturen aan: info@duurzaamwoudenberg.nl. Alvast hartelijk dank.

Wilt u de presentaties van de avond nog eens nazien? Dat kan door dit bestand te downloaden. In deze zipfile vindt u alle presentaties.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.