Van afval naar grondstof

Voorheen dumpten we ons afval, o.a. in arme landen, die terecht steeds minder bereid zijn dit op zich te nemen. Nu worden grote hoeveelheden afval als restafval verbrand. Beide methodes zijn slecht voor het milieu en de natuur,  geven uitstoot van broeikasgassen én we verbruiken steeds meer grondstoffen van de aarde die eindig zijn.  Om onze aarde niet verder uit te putten en ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar te houden, is het nodig om dit anders aan te pakken.

Waar willen we naartoe

We zijn in Woudenberg op de goede weg door afval te scheiden en ons restafval is in drie jaar tijd verminderd van 175kg naar 70kg nu.  Samen met u en met de gemeente willen we werken aan nog beter scheiden van ons afval. Een groot deel ervan bestaat namelijk uit grondstoffen die hergebruikt kunnen worden.  Maar er is wel nog veel vervuiling waardoor bv pmd uiteindelijk ook verbrand moet worden net als restafval. En in het restafval zit nog veel papier en pmd. Betere scheiding en daarmee ook minder restafval is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor onze portemonnee. We betalen nu hiervoor en de kosten voor verwerking, hergebruik en belastingen worden geleidelijk hoger. Deze zijn niet door de gemeente te beïnvloeden, wel worden ze voor ieder van ons lager als we ons afval nog beter gaan scheiden en de hoeveelheid ervan verminderen.  Naast goede afvalscheiding levert ook het voorkomen van afval winst op bv door vermindering van  plastic verpakkingen en voedselverspilling.

Wat gaat de gemeente doen

1. De gemeente wil U als inwoner, samen met ROVA helpen om afval nog beter te scheiden door

  • De campagne ‘Terugwinnaars’. Afvalcoaches geven voorlichting en organiseren o.a. regelmatig een ‘afvalscheidingsspel’ op de markt en bv een (digitale) bingo.
  • ROVA gaat buurtcoaches opleiden om in de wijk ondersteuning te bieden
  • De ‘Groentour’ leert schoolklassen alles over grondstoffen en hergebruik

2. Verbeteren van mogelijkheden voor afvalscheiding bij appartementencomplexen

3. Verminderen van de hoeveelheid luiers bij het restafval (nu 11%) door aparte inzameling en stimuleren van wasbare luiers

4. Inzetten van GRIP wagens voor kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval, bv bij supermarkten

Wat kunt  u zelf al doen

In het restafval zitten nu nog grote hoeveelheden etensresten, textiel, luiers, papier en grof huishoudelijk afval

  1. Nu komt nog 10kg oud papier bij het restafval. Door dit beter te scheiden vermindert de hoeveelheid restafval met meer dan 14% en dus ook de jaarlijkse kosten
  2. De hoeveelheid papier die u gebruikt beperken door minder verpakkingen, onnodige folders en bv reclame
  3. Veel PMD containers (plastic, metaal en drinkpakken) zijn voor meer dan 10% vervuild met o.a. etensresten en piepschuim. Die kunnen niet gerecycled worden en komen dan uiteindelijk ook bij het restafval voor verbranding. Beter scheiden van PMD betekent dan ook minder restafval en ook hierdoor minder kosten.
  4. Minder plastic gebruiken door bv onverpakt  voedsel te kopen of grotere verpakkingen, herbruikbare zakjes, geen wegwerpbekers, etc…
  5. Groot huishoudelijk afval zoveel mogelijk naar de milieustraat brengen
  6. Kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval, zoals gebruikte telefoons of broodroosters, niet bij het restafval doen maar naar de GRIP wagen brengen

7. De grootste afvalberg is GFT (groente, fruit en tuinafval). We gooien 34kg voedsel pp/pj weg, vooral brood, zuivel en groente.  Minder voedsel verspillen door slimmer te kopen, koken en bewaren kan veel winst opleveren.

Reacties zijn gesloten.