buurtproject groene daken van Rijningenpark

De Provincie Utrecht ondersteunt initiatieven voor een groene, biodiverse en klimaatbestendige omgeving. Zij heeft subsidie beschikbaar gesteld, o.a. voor de aanleg van groene daken. Met minimaal vijf woningen met dezelfde of aangrenzende postcode kon die aangevraagd worden. Zo werd het mogelijk om op initiatief van Suzy Bollen in het van Rijningenpark  een buurtproject te realiseren met 8 enthousiaste omwonenden en een totale dakoppervlakte van bijna 300m2.

Een groen dak ziet er niet alleen leuk uit, het trekt insecten en vogels aan, zorgt voor extra isolatie en wateropvang en verlengt de levensduur van de onderliggende dakbedekking. Het  verlaagt hoge zomertemperaturen en zorgt voor schonere lucht. Een sedumdak weegt weinig en elk plat of licht hellend dak van schuur of garage waarop men kan staan, is al geschikt. Het is goed te combineren met zonnepanelen, die minder heet worden en zo zelfs beter gaan presteren.

Een toelichting door Suzy Bollen en een buurtflyer leidden tot zo’n acht potentiële deelnemers in het van Rijningenpark en directe omgeving. Na een globale inspectie van de daken bleek dat eenieder kon deelnemen. Met een projectplan en begroting vroeg Suzy als coördinator begin dit jaar namens de 8 deelnemers de subsidie bij de provincie aan. Het bleef een aantal maanden stil en erg spannend of deze toegekend zou worden maar uiteindelijk kwam er groen licht met een subsidiebedrag voor 100% van de aanleg voor alle daken. De aanleg gebeurt door NatureGreen, een lokale leverancier, die gespecialiseerd is in groene daken. Zij leveren de beplanting als mat op substraat met een drainagelaag. Zoals een sedummat met o.a. vetkruid, tripmadam, vetpeper, gele muurpeper of samen met 25 soorten bloeiende planten en kruiden zoals anjers, sierui, grasklokje, reigersbek, klaproos, tijm- en marjoleinsoorten. De meeste planten zijn inheems en bloeien in verschillende periodes zodat het hele seizoen iets te beleven is, hebben een langjarige overlevingskans en weinig onderhoud nodig.

Met deze 300m2 groendak wordt een ruim ecosysteem gecreëerd in een overzichtelijke straal. De meeste insecten hebben een klein leefgebied van enkele honderden meters en zo komt er voedsel, schuil- en verblijfplaatsen en nestgelegenheid, ook voor vogels en daarmee veel biodiversiteit in de bebouwde kom. Ook zorgt een groen dak voor extra wateropvang bij hoosbuien, een microklimaat met verkoeling bij hitte, schonere lucht en geluidsdemping. Dus een aangenamer leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat. Kijk hier naar een filmpje over dit project

We hopen met dit project ook andere bewoners in Woudenberg te inspireren over wat men zelf kan doen voor een aangenamer leefomgeving  en aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

De Provincie Utrecht verleent ook in 2023 deze subsidie voor buurtinitiatieven, maar ook voor bedrijven en gemeenten en voor groen-blauwe schoolpleinen. Kijk op Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) . Of mail naar Suzy Bollen via s.bollen49@kpnmail.nl

Gebruik logo Provincie geautoriseerd

Een bewerking van dit artikel is verschenen in De Woudenberger op 30 augustus 22 en in de Let Op op 7 september 22

Reacties zijn gesloten.