Circulaire toekomst

In toenemende mate beseffen we dat de natuurlijke grondstoffen van onze aarde eindig zijn. We zijn m.a.w. de aarde aan het uitputten. Het gebruik van nieuwe grondstoffen voor producten heeft bovendien een grote weerslag op het milieu door vervuiling en uitstoot van broeikasgassen. Willen we de aarde leefbaar houden voor onze kinderen en kleinkinderen dan moeten we hier anders mee omgaan. Daarom willen wij streven naar vermindering van de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken en naar hergebruik en recycling. Zo kunnen we toegroeien naar steeds meer circulair.

Reacties zijn gesloten.