Meer mensen beseffen dat we niet zonder insecten kunnen

WOUDENBERG In het hele dorp Woudenberg bloeien sinds dit jaar stroken bijvriendelijke bloemen. Mede op initiatief van Stichting Duurzaam Woudenberg en de Imkervereniging Scherpenzeel-Woudenberg heeft de gemeente die begin april op 19 locaties ingezaaid. Met deze 4000 m2 aan bloemen willen zij de biodiversiteit in het dorp stimuleren en verbeteren. Voor SDW was biodiversiteit dit jaar het speerpunt van de activiteiten. Intussen zijn overal bloemenvelden opgekomen.

IMKER Suzy Bollen, zelf ook imker, van SDW: ,,We krijgen veel positieve reacties op de bloemstroken en je ziet daar echt veel meer honingbijen, wilde bijen, hommels en insecten. Ik heb zelfs een mediterrane ‘kolibriebij’ gezien. Helaas blijven de vlinders wat achter,, maar dat komt doordat zij specifieke waardplanten nodig hebben. We willen onderzoeken welke planten dat zijn. Dit jaar was het na het inzaaien erg droog waardoor de sterke blauwe Phacelia goed groeide en de andere bloemen pas later verschenen. Als we volgend jaar weer gaan zaaien moeten wij of buurtbewoners misschien meer water geven.”

BESTUIVEN ,,Wereldwijd beseffen steeds meer mensen dat we niet zonder insecten kunnen. Zij bestuiven 80% van onze voedselgewassen. Ook vormen zij het voedsel voor jonge vogels en zijn dus onderdeel van de voedselketen. Maar insecten hebben veel te lijden onder het gebruik van pesticiden, de verstedelijking en de grootschalige landbouw. Wat betreft duurzaamheid en het herstel van biodiversiteit willen we mensen nog bewuster maken. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf bijvriendelijke planten in hun tuin zetten. Bij de milieustraat komt een bijentuin met een bijenstal en een insectenhotel voor educatie. En er is een nieuw groenbeleidsplan in de maak met meer bijvriendelijke bomen en struiken. In oktober staat ook WAUW!denberg in het teken van biodiversiteit en het belang van bijen voor ons voedsel.”

Hannie van de Veen, De Woudenberger 13-8-2019

Reacties zijn gesloten.