Woudenbergse Heuvelrugtuin op provinciale website

Bewoners werken aan groene start nieuwbouwwijk in Woudenberg

26 november 2021

 in Hanke Bruins SlotNatuur

De tuinen in Hoevelaar worden opgeleverd met aarde in plaats van zand.

Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens zestig procent uit groen, wordt gifvrij onderhouden en biedt beschutting voor vogels en insecten. Op die manier wordt de Heuvelrug nog een stukje groener. Suzy heeft tijdens bijeenkomsten in verschillende buurten inwoners van Woudenberg geënthousiasmeerd voor haar groene plannen. Meerdere buren zijn inmiddels samen aan de slag voor een groenere woonomgeving. “Als eerste actie hebben we met de projectontwikkelaar van de nieuwbouwwijk afgesproken dat de tuinen in Hoevelaar opgeleverd worden met aarde in plaats van zand. Dat maakt de aanleg van een tuin voor de nieuwe bewoners veel makkelijker. De vruchtbare aarde is nodig om planten te laten groeien”, legt Suzy uit.

Voorbeeldtuinen

In het project Heuvelrugtuinen speelt het inspireren van elkaar om ‘groen te doen’ ook een grote rol. Daarom worden in twee wijken in Woudenberg openbare voorbeeldtuinen aangelegd en een derde voorbeeldtuin volgt nog in de nieuwe wijk Hoevelaar. “Onze voorbeeldtuinen zijn voor iedereen toegankelijk. Met een voorbeeldtuin wordt zichtbaar wat er allemaal kan en wat er nodig is voor een tuin met veel biodiversiteit. Ook zorgen de gedeelde tuinen voor meer sociale samenhang in de buurt. De aanleg en het onderhoud van deze tuinen wordt namelijk door de bewoners zelf gedaan”, licht initiatiefnemer Suzy toe.

Onze voorbeeldtuinen zijn voor iedereen toegankelijk”

De voorbeeldtuinen zorgen niet alleen voor inspiratie, maar natuurlijk ook voor meer groen in het straatbeeld: “In de voorbeeldtuinen zullen snel gevarieerde inheemse water- en moerasplanten gaan groeien. In het voorjaar zullen de ingezaaide bloemen een favoriete plek van insecten worden. Ook hebben we in de voorbeeldtuinen schuilplekken voor kleine dieren gerealiseerd. Ik hoop dat de particuliere tuinen van Woudenbergers net zo groen worden.”

Tips en cursussen

Vanuit het project Heuvelrugtuinen is ondersteuning gekomen voor de realisatie van de openbare voorbeeldtuinen in Woudenberg. Inwoners kunnen ook rekenen op ondersteuning bij het realiseren van hun eigen Heuvelrugtuin. “Alle bewoners van Woudenberg krijgen toegang tot informatiemateriaal, waaronder een plantenlijst met inheemse plantensoorten en handige tuinchecklist. Ook volgt er een cursus. Daarin krijgen inwoners praktische tips om hun tuin slim in te richten met het oog op biodiversiteitsherstel en aanpassingen aan het veranderende klimaat”, weet Suzy.

Alle bewoners van Woudenberg krijgen toegang tot een tuinchecklist en een lijst met inheemse plantensoorten”

Samenwerking

Heuvelrugtuinen is een initiatief van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH), in samenwerking met Natuur- en Milieufederatie Utrecht, IVN Natuureducatie en met steun van diverse partners. Provincie Utrecht is deelnemer in de stichting NPUH en streeft naar een groene leefomgeving met voldoende biodiversiteit. Het project Heuvelrugtuinen sluit aan bij die ambities. De samenwerkingspartners nodigen inwoners van de Heuvelruggemeenten (Baarn, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist) uit om van hun eigen tuin een Heuvelrugtuin te maken. Zo zorgen we samen voor een betere leefomgeving voor nu en in de toekomst en versterken we de prachtige natuur die het gebied rijk is. Bekijk voor meer informatie de website van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug  externe linkof bezoek een voorbeeldtuin  externe link.

voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl  externe link06 40 97 18 49 

Reacties zijn gesloten.