Wethouder Treep opent activiteitenweek rond duurzaamheid

Hannie van de Veen 9 oktober 2019

Een volle zaal belangstellenden

De activiteitenweek rond duurzaamheid, WAUW!denberg, werd op maandag 7 oktober officieel geopend door wethouder Marleen Treep. De wethouder gaf aan het een mooi programma te vinden en noemde als duurzaamheidsactiviteit ook de Franciscusviering en lunch die zondag in de Catharinakerk bezocht. Het thema is dit jaar ‘Biodiversiteit en Voedsel’.

Ook waren er maandag veel belangstellenden voor de lezing van Frank Berendse. Steeds moesten stoelen bijgezet worden.

Frank Berendse vertelt

Frank is als hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie aan de universiteit van Wageningen een voorvechter van wetenschappelijk gefundeerd natuurbeheer. Hij schreef een boek, Natuur in Nederland, over tien karakteristieke Nederlandse natuurlandschappen en hun ontstaansgeschiedenis, ontwikkeling en de daar typerende natuur. Met de Veluwe en de Gelderse Vallei als voorbeeld legde hij uit hoe mensen de natuur en het landschap beïnvloeden door landbouw en voedselproductie maar ook door bevolkingsgroei, economie en technologie.

Frank belichtte genuanceerd verschillende aspecten hiervan. Ook vertelde hij tijdens deze boeiende lezing enthousiast en met humor over zijn wandelingen en de flora en fauna, vooral vogels. Met doordachte maatregelen kunnen natuurbeheer en voedselproductie gecombineerd worden. Na de lezing waren zijn boeken te koop.

Reacties zijn gesloten.