Ieder een eigen Heuvelrugtuin

Recent heeft een grote groep enthousiaste Woudenbergers en “Nieuwe Woudenbergers” de cursus ‘Jouw Heuvelrugtuin’ gevolgd om te komen tot een eigen Heuvelrugtuin. Zo’n tuin is voor minstens 60% groen, er wordt gifvrij getuinierd en is aangepast aan klimaatverandering. Hij biedt beschutting voor vogels en insecten en je vindt er vooral planten die passen in deze omgeving.

De cursus levert veel inspiratie en ideeën op voor de eigen tuin en is naar verwachting ook de komende tijd weer te volgen. Na een gezamenlijke online startbijeenkomst doorlopen de cursisten zelfstandig 5 modules over inheemse planten, bodemsoorten, nuttige dieren in de tuin, composteren, omgang met regenwater, etc. Dit gebeurde nu onder begeleiding van de Woudenbergers Mark Lie-A-Kwie en Angelique van Gerner die zich vrijwillig inzetten als coach, bijgestaan door IVN Natuureducatie. Bij hen konden de deelnemers terecht voor advies, tips en feedback.

Elke cursist maakt naar aanleiding van opdrachten een plan met groene voornemens voor de eigen tuin en presenteert dit in een gezamenlijke online slotbijeenkomst. Zowat de helft van de cursisten had bij deze cursus een extra uitdaging; hun woning en tuin in Hoevelaar moest nog opgeleverd worden. Een tuin nieuw aanleggen vraagt heel wat maar het geeft je ook de kans voor inrichting als dé natuurvriendelijke tuin die je voor ogen hebt. Dat is een heel aantal bewoners wél van plan. Dat doet vermoeden dat die wijk een mooie groene en duurzame omgeving zal gaan bieden.

“Als coach heb ik bescheiden feedback gegeven op de ingeleverde opdrachten en de eindopdracht.”, aldus Mark Lie-A-Kwie. “De groep had veel goede ideeën, maar voor die cursisten van wie huis en tuin er nog niet zijn, vroeg dit heel wat inbeeldingsvermogen. Hoe ga je om met hittestress, wateropslag, welke dieren zitten er graag in welke planten en waar kun je nestkastjes kwijt? En met praktische zaken zoals waar kan ik de auto kwijt, composthoop of wormen hotel, wadi of regenton, of toch maar een groen dak? Desondanks kwamen de meeste deelnemers met veel leuke en creatieve eindontwerpen. Ik vond het dan ook leuk om te doen en ik hoop de tuinen over een tijdje in volle glorie te mogen aanschouwen.”

De cursus is onderdeel van het Project Heuvelrugtuinen, een samenwerking van NMU, IVN en NPUH. Voor Woudenberg is Suzy Bollen coördinator. Dit project zal naar verwachting ook in 2022 een vervolg krijgen met weer de mogelijkheid om deze cursus te volgen. Kijk op www.jouwheuvelrugtuin.nl of neem contact op via s.bollen49@kpnmail.nl voor meer informatie.

Op 26 maart is er een Open Dag waarop iedere Woudenberger de gelegenheid krijgt om een ‘voorbeeld-Heuvelrugtuin’ te bezoeken bij een bewoonster van Hoevelaar. Hier kan inspiratie en uitwisseling van ideeën opgedaan worden tussen 10u30 en 13u30. De wethouder zal samen met NMU deze dag feestelijk openen en het Heuvelrugbordje plaatsen. Wil je ook komen, kijk dan hier voor meer info en/of meld je aan via s.bollen49@kpnmail.nl.

Dit artikel wordt in februari/maart 2022 gepubliceerd in de Woudenberger.

Reacties zijn gesloten.