Bijenbloemen

Om bijen en andere bestuivende insecten te ondersteunen zaaide de gemeente Woudenberg op woensdag 10 april 19 stukken gemeentegrond in met een insectenvriendelijk bloemenmengsel, dat naast honingbijen, wilde bijen en hommels, ook vlinders zal aantrekken. Zij deed dit samen met de Imkervereniging Woudenberg/Scherpenzeel en Stichting Duurzaam Woudenberg. Hiermee kunnen zij een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit.


Hannie van der Veen – De Woudenberger – 16-04-2019

Van de 19 locaties in Woudenberg die bestemd waren voor het inzaaien van een insectenvriendelijk bloemenmengsel was woensdag 10 april als eerste een strook naast het Cultuurhuis aan de beurt. Wethouder Pieter de Kruif benadrukte het belang van deze bloemen voor bestuivende insecten zoals honingbijen, wilde bijen, hommels, vlinders en vogels. De plaatselijke imkervereniging nam samen met Stichting Duurzaam Woudenberg het initiatief hiertoe. De informatiebordjes zijn gemaakt door Stichting Paroussie.

Belang van insecten

Insecten zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Driekwart van de gewassen die we telen hebben bestuiving door bijen nodig en zelfs tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van de bestuiving door insecten. Toch hebben insecten het niet makkelijk in Nederland. In korte tijd is het aantal vliegende insecten met 75% afgenomen, voornamelijk door verlies aan leefgebied en gebruik van pesticiden. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Insecten worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Ook de verdwijning van steeds meer soorten vogels blijkt voor een groot deel gekoppeld aan de insectensterfte omdat vooral veel jonge vogels van insecten leven.

Wethouder de Kruif: “Ook in de gemeente Woudenberg willen we graag samen met de inwoners een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit. Het inzaaien van de stukken gemeentegrond zorgt ervoor dat we meer vliegende insecten en meer vogels krijgen in onze gemeente”.

In december 2018 is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepubliceerd. Hierin worden overheden, bedrijven en inwoners verzocht om samen natuurverlies om te buigen naar herstel. Meer informatie over acties om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren staan op nederlandzoemt.nl. Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is te vinden op samenvoorbiodiversiteit.nl.

Meer informatie over het project bijenbloemen incl. de digitale kaart vindt u via: woudenberg.nl/zaaien/

Reacties zijn gesloten.