Contact

Wilt u contact met Stichting Duurzaam Woudenberg, dan kan dat via:
info@duurzaamwoudenberg.nl.

Voor Energie in Woudenberg kunt u contact opnemen met info@energie-in-woudenberg.nl of bellen naar 06 – 43 109 182.

Stichting Duurzaam Woudenberg is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 56042353.

Ons RSIN nummer is: 8519538 27.

Mocht u een donatie willen doen, dan kan dat op:
rekeningnummer: NL34 RBRB 0778 0137 23 t.n.v. Stichting Duurzaam Woudenberg.

U kunt ook hieronder een donatie doen:


Bedrag


Privacyverklaring Stichting Duurzaam Woudenberg

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Stichting Duurzaam Woudenberg (afgekort SDW) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de SDW zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoons-gegevens en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die de SDW verwerkt

De SDW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de SDW verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Verantwoordelijkheid

De SDW is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit houdt in dat de SDW de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

De SDW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen, indien nodig, om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.

Van personen en organisaties waar de SDW mee samenwerkt worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden of verkregen ondersteuning, om onderling contact te kunnen houden. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

DE SDW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. De SDW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

De SDW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De SDW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op haar website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan de SDW geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SDW.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, schriftelijk sturen naar de SDW. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

De SDW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contactgegevens van de SDW:

Website: www.duurzaamwoudenberg.nl

Email: info@duurzaamwoudenberg.nl

Reacties zijn gesloten.