[Oud] Duurzaam Woudenberg

Ontstaan

In 2009 is in een beperkte kring van geïnteresseerden, de film van Al Gore, the Inconvenient Thruth, de film over de klimaatverandering, vertoond.
De film toonde de gevolgen voor de aarde en voor het leven, die ontstaan door de klimaatverandering.
Naar aanleiding hiervan is de “werkgroep Duurzaamheid Woudenberg” ontstaan.
13 september 2012 is de werkgroep officieel de Stichting Duurzaam Woudenberg geworden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip, maar komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld, mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. In een rapport, geschreven door een commissie van de V.N. onder leiding van Mevrouw Gro Bruntland, de Noorse premier in de 80er jaren, is de volgende definitie geformuleerd: “Duurzaamheid is die ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie maar ook in die van de volgende generaties”.

Doel

De werkgroep wil kijken wat de gewone, maar betrokken burger kan doen (of beter gezegd wil laten) om de manier waarop hij/zij het milieu belast, te verminderen. Ons hele leefpatroon is gericht op veel consumeren. Zoveel, dat we daardoor de aarde overbelasten, met de klimaatverandering tot gevolg.
De doelstelling van de werkgroep is bewustwording van de gevolgen van ons dagelijks doen en laten.

Werkwijze

De “Werkgroep Duurzaam Woudenberg” wil de bewustwording op gang brengen door:

 • regelmatig een artikel te plaatsen in de Woudenberger (wekelijks nieuwsblad);
 • een gerenommeerde inleider uit te nodigen rondom het thema duurzaamheid;
 • discussieavonden te organiseren rondom films over dit onderwerp;
 • tips te verstrekken waardoor burgers daadwerkelijk kunnen meehelpen aan een vermindering van het belasten van het milieu.

Activiteiten

 • 12 september 2015 – Dag van de Huren – Dit was een activiteit van Vallei Wonen in de hal van het Schansgebouw te Woudenberg. Van de Stichting Duurzaam Woudenberg was een stand aanwezig waar informatie gegeven werd over de activiteiten van de stichting op het gebied van duurzaamheid.
 • 10 oktober 2015 – Energiemarkt – In het Cultuurhuis te Woudenberg heeft Duurzaam Woudenberg in samenwerking met de gemeente Woudenberg en de woningbouwvereniging Vallei Wonen een energiemarkt georganiseerd. Hier waren bedrijven aanwezig die voorlichting gaven op het gebied van verlichting, isolatie, zonnepanelen etc. Daarnaast waren er voordrachten over energieneutraal wonen en elektrisch rijden.
 • Op 6 februari 2014 heeft de Stichting een debatavond georganiseerd met de vertegenwoordigers van de politieke partijen in Woudenberg met als thema duurzaamheid.
 • In februari 2014 is daarbij de Doezo ontdekbus actief geweest. Hierin kunnen de basisschoolleerlingen proefjes doen op het gebied van duurzaamheid.
 • In februari 2013 en februari 2014 heeft de Stichting de scholen geënthousiasmeerd om deel te nemen aan de warme truiendag.
 • In november 2012 heeft de Stichting een bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden voor de gezamenlijke aankoop van zonnepanelen. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst voor een gezamenlijke inkoop via NewSolar en Hofland Installaties (twee plaatselijke leveranciers van zonnepanelen). Inmiddels is in Woudenberg een groot aantal zonnepanelen geïnstalleerd.
 • In 2012 zijn er in de Woudenberger 10 interviews geplaatst met mensen uit de gemeente Woudenberg (lokale ondernemers, gemeenteraadsleden, mensen uit het onderwijs en gewone burgers) over hun aandeel in duurzaamheid.
 • De “Stichting Duurzaam Woudenberg” neemt deel aan het overleg van de “Werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg”. Hierin zijn vertegenwoordigd de gemeente Woudenberg, Vallei Wonen, de Huurders Belangenvereniging en de Stichting Duurzaam Woudenberg.
 • De Stichting heeft deelgenomen aan de klankbordgroep voor het opstellen van het milieubeleidsplan van de gemeente Woudenberg voor de periode 2013-2016.
 • Als ondersteuning van de noodzakelijke aandacht voor het milieu is bij een aantal gelegenheden aan bezoekers een douche-timer uitgedeeld. Bewuster en korter douchen bespaart water en energie.
 • In 2011 heeft Reinier van den Berg (meteoroloog), een inleiding gehouden met het thema “Hoe groen is Woudenberg” naar aanleiding van zijn reis naar Groenland.

 

Reacties zijn gesloten.