Duurzaam Woudenberg samen met de Imkervereniging present op Haantjesdag

8 juni viert Woudenberg Haantjesdag. Dit jaar waren ook de Imkervereniging en Stichting Duurzaam Woudenberg present.

‘Bijenvriendelijk Van Rijningenpark’

Artikel De Woudenberger

Bij het Van Rijningenpark vond op 10 april een buurtbijeenkomst plaats waarbij buren samen kwamen om te beginnen met de aanplant van een aantal nieuwe boompjes, drie borders met vaste planten en het inzaaien van vlakken met een insectenvriendelijk bloemenmengsel. Het is de bedoeling dat er in alle seizoenen bloeiende planten of bomen zoals prunussen, tulpenbomen, kansenbomen, vlinderstruiken en bijenbomen zijn voor bijen, hommels en vlinders. Vooral de bijenboom is straks een ideale bestuivingsboom met veel nectar voor de bijen.

Suzy Bollen en Pieter de Kruif planten samen de eerste boom. Foto: Hannie van de Veen

Al vroeg in de ochtend waren medewerkers van de gemeente bezig met gaten graven voor de bomen en de bomen op hun nieuwe plek klaar leggen. Ook de vaste planten werden al uitgezet. Na de komst van wethouder Pieter de Kruif konden de buurtbewoners rond 10 uur met planten beginnen. Ook kreeg Pieter namens de bewoners een boek uitgereikt met informatie over bijenvriendelijke planten. Suzy Bollen en Pieter plantten gezamenlijk de eerste boom. Omdat er alles bij elkaar ondanks de voorbereidingen veel werk verzet moest worden, hielpen de medewerkers van de gemeente ook mee. Suzy: ,,Bij de centrale vijver willen we nog wel een steigertje realiseren, maar niet iedereen vindt dat een goed plan. De bomen en planten moesten wel nu de grond in.”

Suzy Bollen, die zowel betrokken is bij Stichting Duurzaam Woudenberg als imker is, nam het initiatief voor deze actie als onderdeel van de provinciale actie Groen aan de Buurt. Buurtgenoten Margot Sturkenboom, Thea Pruijs en Ineke de Wit assisteerden haar bij het opstellen van plannen en begroting en het benaderen van alle buurtgenoten. Suzy: ,,Bij de provincie vroegen we in het kader van de ‘voucherregeling Beleef en Bewonder’ een subsidie aan van 1000 euro en die werd toegekend. Er waren slechts vier handtekeningen nodig maar bijna alle bewoners hebben getekend en allemaal ondersteunen ze het project. Ook investeerde de gemeente door de oude beplanting zoals de coniferen te vervangen door nieuwe insectenvriendelijke bomen en struiken en leverde een bijdrage door de grond voor te bereiden voor het inzaaien en beplanten. De vakken met vaste planten op de drie hoeken van ons park zijn nieuw. Als onderbegroeiing van de bomen wilden we lage struikjes, maar uiteindelijk staan de bomen nu in het gras. In het gras hopen we nog voorjaarsbollen te planten. We hebben ons door middel van literatuur verdiept in bijenvriendelijke soorten die verspreid over het jaar bloeien en een inventarisering van onze wensen gemaakt.”

Druk bezochte avond over energie besparen

Op donderdagavond 4 april was er een druk bezochte avond in het cultuurhuis in Woudenberg over energiebesparing.

Deze avond maakt onderdeel uit van het project van de Gemeente Woudenberg en Stichting Duurzaam Woudenberg genaamd Energie in Woudenberg.

In totaal 370 huiseigenaren van drie woningtypes die veel voorkomen in de wijken rondom de Willem de Zwijgerlaan, de Rembrandtlaan, de Kennedylaan en de Koning Willem III laan hadden hiervoor een enveloppe in de bus gekregen met informatie en een uitnodiging om deze avond te komen bezoeken.

Deze woningtypen waren uitgezocht omdat het hier huizen betreft waarbij om energie te besparen soortgelijke maatregelen getroffen kunnen worden.

Na een korte inleiding door Gerald ten Wolde van Stichting Duurzaam Woudenberg en wethouder Marleen Treep hield projectleider Gerrit Vledder een gloedvol betoog over maatregelen om je huis klaar te maken voor de toekomst op het gebied van energiegebruik. De nadruk lag hierbij op isoleren en ventileren.

Verschillende ondernemers die actief zijn op het gebied van energie(besparen) waren ook aanwezig, eerst om vragen uit de zaal te beantwoorden en later in een standje om mensen te voorzien van een meer persoonlijk advies. Daarnaast waren de twee Woudenbergse energiecoaches present. Mensen gaven zich op bij ondernemers om nadere informatie te ontvangen. Veel aanwezigen bleken belangstelling te hebben voor een bezoek van de energie coaches Fred Bangma en Rob Kröber voor een gratis energie advies.

Op de website https://energie-in-woudenberg.nl vindt u bij ‘Project Voorbeeldwoningen’ meer informatie over het project. U kunt zich op deze website ook opgeven voor een bezoek van de energiecoaches door het contactformulier in te vullen. Ook in het menu Energietransitie kunt u informatie vinden over dit project en meer.

Kom zaaien op 10 april en laat het zoemen bij de bloemen!

Om bijen en andere bestuivende insecten te ondersteunen gaat de gemeente Woudenberg op woensdag 10 april om 14.00 uur 19 stukken gemeentegrond inzaaien met een insectenvriendelijk bloemenmengsel, dat naast honingbijen, wilde bijen en hommels, ook vlinders zal aantrekken. Zij doen dit samen met de Imkervereniging Woudenberg/Scherpenzeel en Stichting Duurzaam Woudenberg. Dorpsgenoten zijn ook van harte welkom om mee te doen. Hiermee kunnen zij een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit.

Meer informatie en aanmelden

Dorpsgenoten die willen meedoen met inzaaien op woensdag 10 april kunnen zich tot 5 april aanmelden door een e-mail te sturen naar t.dernison@woudenberg.nl. De locaties waar gezaaid gaat worden zijn te vinden op woudenberg.nl/zaaien.

Belang van insecten

Insecten zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Driekwart van de gewassen die we telen hebben bestuiving door bijen nodig en zelfs tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van de bestuiving door insecten. Toch hebben insecten het niet makkelijk in Nederland. In korte tijd is het aantal vliegende insecten met 75% afgenomen, voornamelijk door verlies aan leefgebied en gebruik van pesticiden. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Insecten worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Ook de verdwijning van steeds meer soorten vogels blijkt voor een groot deel gekoppeld aan de insectensterfte omdat vooral veel jonge vogels van insecten leven.

Wethouder de Kruif: “Ook in de gemeente Woudenberg willen we graag samen met de inwoners een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit. Het inzaaien van de stukken gemeentegrond zorgt ervoor dat we meer vliegende insecten en meer vogels krijgen in onze gemeente”.

In december 2018 is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepubliceerd. Hierin worden overheden, bedrijven en inwoners verzocht om samen natuurverlies om te buigen naar herstel. Meer informatie over acties om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren staan op nederlandzoemt.nl. Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is te vinden op samenvoorbiodiversiteit.nl.

De gemeente Woudenberg en Duurzaam Woudenberg zorgen voor een kosteloos energiebesparingsadvies voor uw woning

In de zomer van 2018 heeft de gemeente Woudenberg energiecoaches opgeleid die u kunnen helpen om uw bewust te maken van het energieverbruik van uw woning. Rob Kröber en Fred Bangma (v.l.n.r.) volgden de training van Milieu Centraal voor energiecoaches.

Wat kan een energiecoach voor u betekenen ?

Deze energiecoaches kunnen u, als huurder en woningeigenaar, op weg helpen naar een toekomstbestendig energiezuiniger huis. Vragen zoals wat u zelf kunt doen met kleine aanpassingen en hoe u bewust kunt omgaan met energie. Ook kan hij aangeven waaraan u moet denken als u mogelijk aan de slag wilt gaat met grotere energiebesparingsmaatregelen. De energiecoaches komen graag bij u langs voor een gratis adviesgesprek.

U kunt een kosteloze afspraak maken door het aanvraagformulier in te vullen op de onderstaande website Energie in Woudenberg. Zij nemen dan contact met u op.
https://energie-in-woudenberg.nl/hoe-staat-huis-ervoor/

Wanneer u daarna op “lees meer” klikt kunt u onder de foto van de energiecoaches klikken op “contactformulier”. Gelieve het formulier in te vullen en versturen. De energiecoach neemt dan contact met u op voor het maken van een kosteloos gesprek.

Informatiebijeenkomst ‘Het Nieuwe Wonen’ goed bezocht

De informatiebijeenkomst over het Nieuwe Wonen werd goed bezocht. Dinsdag 13 maart kwamen ongeveer vijftig bezoekers naar het Cultuurhuis om daar te horen over hoe de woning ‘Nul op de meter’ gemaakt kan worden. Er was veel informatie en ruimte om vragen te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het artikel in de Woudenberger over deze avond.

Repair Café weer succesvol

Ook 20 oktober was er weer een geslaagd Repair Café in het Cultuurhuis in Woudenberg!

Heeft u apparatuur die kapot is, maar verder nog goed? Breng het langs en onze reparateurs kijken er naar!

Elke derde vrijdag van de maand, tussen 14u en 16u in het Cultuurhuis in Woudenberg.

Repair Café special: Fietsverlichting i.h.k.v. WAUW!denberg

Controle fietsverlichting: zaterdag 14 oktober 10.00-12.30

Zaterdag 14 oktober organiseert Duurzaam Woudenberg een speciale editie van het Repair Café: fietsverlichting checken!

Bij de ingang van het Cultuurhuis, gratis verlichtingscontrole van je fiets. Kleine reparaties van de verlichting zijn ook gratis*.

Op deze zaterdag kan iedereen die dat wil zijn/haar fiets laten controleren op een goede verlichting. Kleine problemen worden ter plekke verholpen. Voor grotere problemen wordt u doorverwezen naar de fietsenmaker. Nu de donkere dagen er aan komen is het belangrijk dat uw fietsverlichting goed in orde is. In samenwerking met politie en de ANWB.

*) Soms wordt een kleine vergoeding voor eventueel gebruikt materiaal gevraagd.

 

Repair Café wederom groot succes

Ook 21 juli was het Repair Café wederom een groot succes.

Dit keer was er een wel heel speciale gast: Henk Westbroek en de crew van RTV Utrecht was ter plaatse. Henk bood zelf een koffiezetapparaat aan ter reparatie. Helaas was reparatie niet meer mogelijk, maar het vakmanschap van de vrijwillige reparateurs bleek des te meer door hetgeen wel gerepareerd kon worden.

Henk Westbroek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De TV-opnames zijn goed verlopen en de uitzending is gepland voor 24 oktober 2017.

21 juli – Repair Café: opname RTV Utrecht met Henk Westbroek

Vrijdag 21 juli is er weer een Repair Café in het Cultuurhuis in Woudenberg. Zoals elke derde vrijdag van de maand verwelkomen we u graag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Dit is een heel bijzondere editie, want RTV Utrecht komt opnames maken van ons Repair Café en daarom zal ook Henk Westbroek aanwezig zijn.

U bent van harte welkom voor een kopje koffie/thee een glaasje fris en kleine reparaties aan apparaten, houten voorwerpen, kleding, speelgoed et cetera.

Locatie:
Dorpsstraat 40, Woudenberg
Cultuurhuis Woudenberg