Bijenbloemen

Om bijen en andere bestuivende insecten te ondersteunen zaaide de gemeente Woudenberg op woensdag 10 april 19 stukken gemeentegrond in met een insectenvriendelijk bloemenmengsel, dat naast honingbijen, wilde bijen en hommels, ook vlinders zal aantrekken. Zij deed dit samen met de Imkervereniging Woudenberg/Scherpenzeel en Stichting Duurzaam Woudenberg. Hiermee kunnen zij een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit.

Hannie van der Veen – De Woudenberger – 16-04-2019

Belang van insecten

Insecten zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Driekwart van de gewassen die we telen hebben bestuiving door bijen nodig en zelfs tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van de bestuiving door insecten. Toch hebben insecten het niet makkelijk in Nederland. In korte tijd is het aantal vliegende insecten met 75% afgenomen, voornamelijk door verlies aan leefgebied en gebruik van pesticiden. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Insecten worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Ook de verdwijning van steeds meer soorten vogels blijkt voor een groot deel gekoppeld aan de insectensterfte omdat vooral veel jonge vogels van insecten leven.

Wethouder de Kruif: “Ook in de gemeente Woudenberg willen we graag samen met de inwoners een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit. Het inzaaien van de stukken gemeentegrond zorgt ervoor dat we meer vliegende insecten en meer vogels krijgen in onze gemeente”.

In december 2018 is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepubliceerd. Hierin worden overheden, bedrijven en inwoners verzocht om samen natuurverlies om te buigen naar herstel. Meer informatie over acties om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren staan op nederlandzoemt.nl. Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is te vinden op samenvoorbiodiversiteit.nl.

Meer informatie over het project bijenbloemen incl. de digitale kaart vindt u via: woudenberg.nl/zaaien/
Onderstaand een overzicht van locaties.

 

Locatie eenjarig bijenbloemenmengsel

m²*

1

Vlindertuin Paulus Potterlaan (=bij Skatebaan; aanvraag project groen aan de buurt Sjaak v/d Worp, contactpersoon gemeente: Peter Sneep)

1000

2

Westerwoud

120

3

Begraafplaats (stukjes vorig jaar + strook in toekomstige uitbreiding)

100

4

Ecologie bij Westerwoud (strook 2 meter breed

220

5

Rotonde Geerensteinselaan

100

6

Naast pad voetbalveld

200

7

Langs vijver de bron

80

8

Speeltuin Jacobshoeve erf

50

9

Kerk bij Frans Halslaan/Wielewaal

50

10

Jan Steenlaan

40

11

Van Rijningenpark (aanvraag project Groen aan de Buurt van Suzy Bollen)

75

12

Frans Hals parkeerplaats 2x

25

13

Europaweg, zijstraat bij Brandweer

50

14

De Voorhof (aanvraag project Groen aan de Buurt van Gerald ten Wolde)

50

15

Parkeerplaats Paulus Potterlaan

 

16

Bij Rotonde Europalaan

 

17

Nico Bergsteinweg doorsteek met Kastanjelaan

 

18

Park Veldschans

 

19

De Schans (cultuurhuis)

 

 

Totaal m²

2160

 

 

 

 

Locatie vaste bijenplanten

 

 

Rotonde Europaweg