Kom zaaien op 10 april en laat het zoemen bij de bloemen!

Om bijen en andere bestuivende insecten te ondersteunen gaat de gemeente Woudenberg op woensdag 10 april om 14.00 uur 19 stukken gemeentegrond inzaaien met een insectenvriendelijk bloemenmengsel, dat naast honingbijen, wilde bijen en hommels, ook vlinders zal aantrekken. Zij doen dit samen met de Imkervereniging Woudenberg/Scherpenzeel en Stichting Duurzaam Woudenberg. Dorpsgenoten zijn ook van harte welkom om mee te doen. Hiermee kunnen zij een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit.

Meer informatie en aanmelden

Dorpsgenoten die willen meedoen met inzaaien op woensdag 10 april kunnen zich tot 5 april aanmelden door een e-mail te sturen naar t.dernison@woudenberg.nl. De locaties waar gezaaid gaat worden zijn te vinden op woudenberg.nl/zaaien.

Belang van insecten

Insecten zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Driekwart van de gewassen die we telen hebben bestuiving door bijen nodig en zelfs tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van de bestuiving door insecten. Toch hebben insecten het niet makkelijk in Nederland. In korte tijd is het aantal vliegende insecten met 75% afgenomen, voornamelijk door verlies aan leefgebied en gebruik van pesticiden. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Insecten worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Ook de verdwijning van steeds meer soorten vogels blijkt voor een groot deel gekoppeld aan de insectensterfte omdat vooral veel jonge vogels van insecten leven.

Wethouder de Kruif: “Ook in de gemeente Woudenberg willen we graag samen met de inwoners een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit. Het inzaaien van de stukken gemeentegrond zorgt ervoor dat we meer vliegende insecten en meer vogels krijgen in onze gemeente”.

In december 2018 is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepubliceerd. Hierin worden overheden, bedrijven en inwoners verzocht om samen natuurverlies om te buigen naar herstel. Meer informatie over acties om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren staan op nederlandzoemt.nl. Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is te vinden op samenvoorbiodiversiteit.nl.

De gemeente Woudenberg en Duurzaam Woudenberg zorgen voor een kosteloos energiebesparingsadvies voor uw woning

In de zomer van 2018 heeft de gemeente Woudenberg energiecoaches opgeleid die u kunnen helpen om uw bewust te maken van het energieverbruik van uw woning. Rob Kröber en Fred Bangma (v.l.n.r.) volgden de training van Milieu Centraal voor energiecoaches.

Wat kan een energiecoach voor u betekenen ?

Deze energiecoaches kunnen u, als huurder en woningeigenaar, op weg helpen naar een toekomstbestendig energiezuiniger huis. Vragen zoals wat u zelf kunt doen met kleine aanpassingen en hoe u bewust kunt omgaan met energie. Ook kan hij aangeven waaraan u moet denken als u mogelijk aan de slag wilt gaat met grotere energiebesparingsmaatregelen. De energiecoaches komen graag bij u langs voor een gratis adviesgesprek.

U kunt een kosteloze afspraak maken door het aanvraagformulier in te vullen op de onderstaande website Energie in Woudenberg. Zij nemen dan contact met u op.
https://energie-in-woudenberg.nl/hoe-staat-huis-ervoor/

Wanneer u daarna op “lees meer” klikt kunt u onder de foto van de energiecoaches klikken op “contactformulier”. Gelieve het formulier in te vullen en versturen. De energiecoach neemt dan contact met u op voor het maken van een kosteloos gesprek.

Informatiebijeenkomst ‘Het Nieuwe Wonen’ goed bezocht

De informatiebijeenkomst over het Nieuwe Wonen werd goed bezocht. Dinsdag 13 maart kwamen ongeveer vijftig bezoekers naar het Cultuurhuis om daar te horen over hoe de woning ‘Nul op de meter’ gemaakt kan worden. Er was veel informatie en ruimte om vragen te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het artikel in de Woudenberger over deze avond.

Repair Café weer succesvol

Ook 20 oktober was er weer een geslaagd Repair Café in het Cultuurhuis in Woudenberg!

Heeft u apparatuur die kapot is, maar verder nog goed? Breng het langs en onze reparateurs kijken er naar!

Elke derde vrijdag van de maand, tussen 14u en 16u in het Cultuurhuis in Woudenberg.

Repair Café special: Fietsverlichting i.h.k.v. WAUW!denberg

Controle fietsverlichting: zaterdag 14 oktober 10.00-12.30

Zaterdag 14 oktober organiseert Duurzaam Woudenberg een speciale editie van het Repair Café: fietsverlichting checken!

Bij de ingang van het Cultuurhuis, gratis verlichtingscontrole van je fiets. Kleine reparaties van de verlichting zijn ook gratis*.

Op deze zaterdag kan iedereen die dat wil zijn/haar fiets laten controleren op een goede verlichting. Kleine problemen worden ter plekke verholpen. Voor grotere problemen wordt u doorverwezen naar de fietsenmaker. Nu de donkere dagen er aan komen is het belangrijk dat uw fietsverlichting goed in orde is. In samenwerking met politie en de ANWB.

*) Soms wordt een kleine vergoeding voor eventueel gebruikt materiaal gevraagd.

 

Repair Café wederom groot succes

Ook 21 juli was het Repair Café wederom een groot succes.

Dit keer was er een wel heel speciale gast: Henk Westbroek en de crew van RTV Utrecht was ter plaatse. Henk bood zelf een koffiezetapparaat aan ter reparatie. Helaas was reparatie niet meer mogelijk, maar het vakmanschap van de vrijwillige reparateurs bleek des te meer door hetgeen wel gerepareerd kon worden.

Henk Westbroek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De TV-opnames zijn goed verlopen en de uitzending is gepland voor 24 oktober 2017.

21 juli – Repair Café: opname RTV Utrecht met Henk Westbroek

Vrijdag 21 juli is er weer een Repair Café in het Cultuurhuis in Woudenberg. Zoals elke derde vrijdag van de maand verwelkomen we u graag tussen 14.00 en 16.00 uur.

 

Dit is een heel bijzondere editie, want RTV Utrecht komt opnames maken van ons Repair Café en daarom zal ook Henk Westbroek aanwezig zijn.

Foto door: Gerwout Lamberink

U bent van harte welkom voor een kopje koffie/thee een glaasje fris en kleine reparaties aan apparaten, houten voorwerpen, kleding, speelgoed et cetera.

Locatie:
Dorpsstraat 40, Woudenberg
Cultuurhuis Woudenberg

Woudenberg regiokoploper zonnestroom

Dit artikel is geplaatst in De Woudenberger van 6 juni.

 

Inwoners van Woudenberg zijn goed bezig als het gaat om het opwekken van zonnestroom: van Woudenberg, de omliggende gemeentes en Soest, Veenendaal en Amersfoort wekt Woudenberg per inwoner de meeste zonnestroom op. Van alle 390 gemeentes staat Woudenberg op de 149ste plaats. Dit valt op te maken uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat.

De Klimaatmonitor, voor iedereen te raadplegen via klimaatmonitor.databank.nl, maakt inzichtelijk hoe het gesteld is met het energieverbruik, de CO2 uitstoot en de opwekking van hernieuwbare energie. Dit is inzichtelijk op zowel gemeentelijk, regionaal als provinciaal niveau. Terwijl er in Nederland gemiddeld 239 MJ zonnestroom per inwoner wordt opgewekt, is dat in Woudenberg 335 MJ. Dat het hier vooral inwoners betreft, kan worden afgeleid uit het feit dat er relatief veel adressen zijn met zonnepanelen (394), terwijl Renswoude met slechts 69 adressen bijna net zo veel opwekt (320 MJ). Scherpenzeel blijft helaas nog een beetje achter met 214 MJ.

Wethouder uit Woudenberg Gijs de Kruif, die duurzaamheid in de portefeuille heeft, reageert verheugd. “In de laatste jaren is er op verschillende momenten aandacht geweest voor zonnepanelen. Het is goed om te zien dat deze inspanningen zijn vruchten afwerpen. Toen wij in 2014 begonnen met de Expeditie Duurzaamheid, hebben we gezegd dat onze inwoners een belangrijke schakel zijn in het bereiken van onze doelen. Wij zijn blij dat er inwoners zijn die dit nu oppakken. Daarom faciliteren we graag een project als Postcodestroom.”

Postcodestroom is recent gestart in Woudenberg. Maarten Pannekoek legt uit: “Het project biedt Woudenbergers de mogelijkheid om te investeren in zonnepanelen op het dak van iemand anders. Dit is met name interessant voor mensen die iets willen met duurzaamheid, maar dat niet op hun eigen dak kunnen of mogen. De afgelopen periode hebben zich al veel enthousiaste inwoners van Woudenberg en haar randgemeenten aangemeld.”

Koploper in Nederland, als het gaat om zonnestroom per inwoner, is Ameland. Maar liefst 4903 MJ per inwoner wordt hier opgewekt. Alhoewel het inwonertal van Ameland natuurlijk laag is (ruim 3.600), is dit vooral toe te schrijven aan een zonnepark van maar liefst 10 ha groot. Iets voor Woudenberg? Duurzaam ondernemer en inwoner van Woudenberg Jan Willem Zwang reageert: “Vooropgesteld: Woudenberg is al heel goed bezig! Het afgelopen jaar zijn er zonnepanelen geplaatst op zowel de Camp, als op de kantine van de tennisvereniging, als op het dak van de kantine van de voetbalvereniging. Daarnaast gaat de gemeente alle openbare verlichting vervangen door LED, worden binnenkort de eerste slimme en snelle laadpalen in de openbare ruimte geplaatst èn hebben we sinds dit jaar nog meer gescheiden afvalinzameling. Wat ook opvalt, is dat er al heel veel zonnepanelen op daken van woningen liggen in Woudenberg. Ik weet niet helemaal zeker of dit alleen te danken aan de informatieavond die Stichting Duurzaam Woudenberg in 2012 heeft georganiseerd, maar feit is wel dat in 2011 slechts 0,6% van de huisaansluitingen in Woudenberg zonnepanelen had en dat in 2016 al 7,2% van de huisaansluitingen in Woudenberg zonnepanelen heeft. Dit is twaalf keer zoveel in vijf jaar tijd! Woudenberg is dus echt al heel goed bezig. Ons eerste postcoderoosproject gaat hier nog een steen aan bijdragen.”

Postcoderoos-project: 22 maart informatieavond

Bent u wel geïnteresseerd in zonnepanelen maar ziet u op tegen het gedoe van plaatsing op uw eigen dak? Met dit project kunt u zorgeloos investeren in collectieve zonnepanelen in Woudenberg.

 

22 maart in Partycentrum Schimmel hoort u er alles over!

  • Het dak en alle praktische zaken worden professioneel geregeld.
  • Plaatsing en onderhoud van de zonnepanelen hoeft u zich niet druk over te maken.
  • Gemiddeld 5% rendement bij een projectdeelname van 15 jaar.
  • Kosteloos opzegbaar*
    * Terugbetaling van uw investering vindt vervolgens plaats tegen een waardering rekening houdend met een 15 jarige lineaire afschrijving.

 

Inloop om 19:30 uur, start om 20:00.
Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243.

 

Aanmelden via: info@duurzaamwoudenberg.nl

 

Repaircafé in Cultuurhuis Woudenberg

Elke derde vrijdag van de maand staat het reparatieteam van Repaircafé Woudenberg tussen 14.00 en 16.00 uur klaar in het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 in Woudenberg.

U bent van harte welkom voor een kopje koffie/thee een glaasje fris en kleine reparaties aan apparaten, houten voorwerpen, kleding, speelgoed et cetera.

Reparaties zijn gratis, er staat een pot voor een eventuele vrijwillige bijdrage.

Voor de gebruikte materialen wordt een vergoeding gevraagd.

Ook dorpsgenoten die niets te repareren hebben zijn welkom voor een kopje koffie of thee en een praatje.

Als u zich wilt opgeven om mee te rouleren in het reparatieteam of wanneer u vragen heeft, kunt u zich melden op info@duurzaamwoudenberg.nl.

Locatie:
Dorpsstraat 40, Woudenberg
Cultuurhuis Woudenberg